zweeds

toespraak
man
boom
schoeisel
afgelegen
sterren-
beeld
groep
voorname
mensen
op alle
plaatsen
mythologi-
sche
figuur
gleuf
melodie
antiek
middag-
dutje
bewoner
van
Europa
en
anderen
(afk.)
opbeuring
paradijs
dokter
voedings-
middel
theater-
rang
verbond
haarkrul
laatste
stuk
vanaf
noot
voorzetsel
doelpunt
loofboom
kampeer-
gerei
tuinbouw-
gewas
bevel
balie
manne-
tjesbij