zweeds - de Stentor

zweeds

golfstok
vreemd
wedstrijd
richtsnoer
energie
staatsie-
kleding
vroegere
vriendin
pl. in
Frankrijk
toetakelen
boetseer-
middel
voorzetsel
en
anderen
(afk.)
vervoer-
middel
uitroep
van afkeer
vertrek in
een gevan-
genis
Deo
volente
(afk.)
durven te
onder-
nemen
enorm
heilwens
plaats aan
het Mar-
kermeer
bevel aan
een hond
computer-
appara-
tuur
gymnas-
tiek-
toestel
onbekend
vliegend
voorwerp
eerste
vrouw
eenkleurig
paard
pl. in
Zeeland
snijdend
koud
zoge-
naamd
hetzelfde
gewicht
winterkost
proest