zweeds

hard
gooien
onder-
pand
hoofd v.e.
abdij
hals-
bedek-
king
kleef-
middel
onbewust
appelsoort
schaak-
stuk
Economi-
sche
Zaken
linie
voeg-
woord
man van
adel
wacht-
huisje
zure
vloeistof
eminentie
(afk.)
hoog
schoeisel
inviteren
portie friet
god v.d.
liefde
slotwoord
benaming
v.e. boek
insnijding
reisgoed
schraal
tijd-
rekening
asociaal
vanwege
insect
niet één
persoon
dames-
japon
van de
her-
kauwer
spottende
lach
metaal-
bewer-
king