zweeds

lopen
getal
paling
uitdraai
knudde
kerf
verzoek-
schrift
schrijf-
behoefte
Vrije Uni-
versiteit
(afk.)
hoog-
hartige
houding
Nieuwe
Testament
(afk.)
ligbank
zonderling
mens
kameraad
Eur. kam-
pioen-
schap
dieren-
verblijf-
plaats
zoet-
watervis
krijgs-
macht
later
overleve-
ring
It.
deegwaar
opslag-
loods
water-
voertuig
loofboom
onbekend
vliegend
voorwerp
sneeuw-
schaats
onder-
nemings-
raad (afk.)
idem (afk.)
binnens-
monds
zingen
snoezig
schade-
lijke stof
plechtige
gelofte
dichterbij
frisheid