zweeds

vreemde
munt
verkort
woord
reis
ontvang-
kamer
Socialisti-
sche Partij
(afk.)
koosnaam
beroep
weldoor-
voed
audio-
visueel
(afk.)
verkoelen
priemgetal
buffet in
een café
plantenrijk
hij
evenzeer
partij
tweewie-
lig
voertuig
dun
metaal
kleding-
stuk
vergelij-
kender-
wijs
kunstleer
mooi
blijk
spie
baardje
oude
lengte-
maat
vergelden
timide
golfterm
dieren-
geluid
papegaai
onhandig
laag-
gelegen