Kruiswoordpuzzel

Crossword
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1 niet vroeg 4 brandstof 6 paar 9 grove vezelstof 10 spijskaart 11 pennenkoker 13 niet rechtstreeks 14 peulvrucht 16 vogel met een lange snavel 18 goedaardige hond 20 reisbenodigdheid 21 wal 22 Spaanse uitroep 23 eminentie (afk.) 24 zoemer 25 achterzijde van de hals 27 laatstleden 28 hoofddeksel 29 soldij 30 wettelijke aansprakelijkheid 31 hondensoort 33 kraan 34 van onderen 36 sprookjesfiguur 38 verlangen 39 mannelijk dier 40 bundel garen 42 hierna volgend 44 mannetjesvarken 45 maatschappelijk onaangepast persoon 46 kapitein 47 middag 48 om het middel gedragen band 49 inkeping 50 voorzetsel 51 nette vrouw
1 holle ruimte 2 vaarwel 3 schenkmond 4 tastzin 5 honen 6 snavel 7 deel van een motor 8 kwetsuur 12 stopplaats 15 beleefd 17 sluiten 19 tuinkruid 24 tuinperk 26 overdekking 30 deel van een keuken 32 kolos 33 hoeveelheid die ontbreekt 35 bejaarde 37 Nederlandse prinses 39 gewrichtsaandoening 41 bijwoord 43 durf