Kruiswoordpuzzel

Crossword
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
2 onvoltooid 5 vacht 10 holte onder de arm 11 onbekende 12 geneeskundige 14 vroegere heerser van Peru 15 verkort woord 17 alpenweide 19 bevel 21 aanstonds 22 donkergrijs 24 Duits lidwoord 25 vogelproduct 26 mij 27 timide 29 oude lengtemaat 30 Fins bad 32 quasi 33 kilojoule (afk.) 34 sportterm 36 achter 37 politieke partij 39 elasticiteit 41 vaarwel 43 halt! 44 deel van een kachel 46 honderd gram 47 voertuig 48 god van de liefde 50 moeilijk breekbaar 52 logement 53 frisdrank 54 vulkaan op Sicilië 55 plakband
1 zwerver 2 plaats in Japan 3 Romeinse keizer 4 knop op een toetsenbord 5 voorjaarsbloem 6 getal 7 rivier in Duitsland 8 laster 9 dierlijke ontlasting 13 plaaggeest 16 nogal koel 18 laboratorium 20 beminde 22 plaats in Italië 23 kort gezegd 26 inhoudsmaat 28 wereldmacht 31 land in Europa 33 vermogen 35 deel van het hoofd 38 dikkerd 40 jenever 42 Europeaan 43 rivier in Frankrijk 45 functie 47 diepe snijwond 49 sullig persoon 51 bontgekleurde papegaai