kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1 rivier in Afrika 5 scheur 9 ingeschakeld 10 effen 11 namaak 13 adellijke dame 14 filmapparaat 16 ontvangst 18 stennis 20 francium (symbool) 21 vrijdag (afk.) 22 aanwijzend voornaamwoord 23 nakomeling 26 preuts 27 opgetogen 29 dringend verzoek 30 staatsiekleding 31 voorwaarde 33 regeringsreglement 34 na dato 36 getal 37 pc-accessoire 40 staat in Amerika 42 krachtsinspanning 44 deel van het jaar 45 deel van een motor 46 plaaggeest 47 kledingstuk 48 statig
1 eenvoudig voertuig 2 vals 3 eed 4 er goed uitzien 5 Duitse componist 6 groet tijdens carnaval 7 vlug 8 voorzetsel 9 vereerd persoon 12 kleur 15 verkoopplaats 17 hulpmiddel bij rekenen 19 katholiek geestelijke 21 zienswijze 24 hevig 25 goedgeefs 27 hemellichaam 28 bedrijfspand 29 oneffen rand 31 baatzuchtige 32 elektriciteitsdraad 35 afmeting 37 elektronische post 38 dressing 39 post 41 koeienmaag 43 reisbenodigdheid