kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1 deel van een dier 6 in gevecht 11 bovenkleding 12 familielid 14 Bijbelse figuur 15 en anderen 16 rondwentelend lichaam 19 dat is (afk.) 20 inhoudsmaat 22 tegen de kosten opwegen 23 jonge hond 24 podiumkunst 26 niet breed 28 grauwgele kleur 29 uitroep van protest 31 klasse 33 vaartuig 34 vrouw van Abraham 35 hetzelfde 37 gezond 39 paar 41 zangstuk 43 vacht 44 ondiepte 45 vogelnaam 48 vliegende schotel 50 bijwoord 51 schedelinhoud 53 reeds 54 verwonding 56 biljartstok 57 ziekenhuisafdeling 59 deel van een krant 60 nauwte
1 spraakorgaan 2 psychische kwetsing 3 uiting van pijn 4 hooghartige houding 5 wedspel 6 vlees aan een stokje 7 deel van een halm 8 afstandsbediening 9 kalme gemoedstoestand 10 onderbroek 13 tekort 17 Spaanse uitroep 18 bezittelijk voornaamwoord 21 gezet persoon 23 scherm tegen regen 25 plaats in Amerika 27 seintaal 28 grote steen 29 meevallertje 30 bewoner van Europa 32 getal 36 vervolgens 38 Europese vrouw 40 wegverharding 42 Engels bier 43 schrijfgerei 44 insect 46 zwaardwalvis 47 groot mens 49 smeerstof 51 struikachtig plantje 52 mineraalwater 55 landbouwwerktuig 58 oosterlengte