Doorloper puzzel

Diagramless
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 ongewenste post via e-mail ; praktische leertijd ; babybedje 2 rivier in Overijssel ; vlinder 3 uitverkoop ; uitroep ter aansporing ; bedrieger 4 dun ; vergankelijk ; brandgang 5 openbare functie ; mits ; feest 6 waterrijk land ; eigenaar ; gezicht 7 motorrijtuig ; vrachtschip ; bengel 8 voorstelling in de slaap ; galerij met zuilen ; rekening 9 geladen atoom ; tussen ; onbeschaafd 10 baas ; moraal ; onderricht 11 kaartspel ; faam ; plaats in Letland 12 geluid maken van een ezel ; bekoorlijkheid (van een zaak) ; hoorn 13 slot ; teelt ; Bijbelse figuur
1 zangvogel ; een van de Nederlandse Antillen ; uitspraak 2 kerklied ; Europese munteenheid ; geldwolf 3 deel van een haard ; bouwmateriaal ; hoogachten 4 gemeenschappelijke weide ; aantrekkelijk ; achtergrond 5 weekdier ; man van Eva ; boodschappentasje 6 bepaalde hoeveelheid ; fijn helderwit marmer ; eetlust 7 kaartenboek ; bewijs ; hak 8 voldoende gekookt ; gunstelinge 9 rangtelwoord ; morsdoekje ; vogel 10 nevelsluier ; snelschrift ; juist 11 schrijfvloeistof ; land in Afrika ; upper ten 12 feestmaaltje ; dieet 13 borg ; verbindingsstuk ; Indiaas gewaad