Doorloper puzzel

Diagramless
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 groot vliegtuig ; vochtdeeltje ; wildebeest 2 werelddeel ; koordans ; chemisch element 3 beeldpunt ; binnen (Lat.) ; gemeente in Gelderland 4 cafébediende ; deel van een auto 5 schaatsen ; een van de Nederlandse Antillen ; slaper 6 snoet ; minachtend commentaar ; lichaamsfunctie 7 ondersteboven ; praktijkgeval ; Indonesisch gerecht 8 niet gesloten ; deel van een broek 9 frisdrank ; Engelse titel ; Duitse rivier 10 groep spelers ; loofboom ; sportvrouw 11 paasmaand ; tod ; broer van Mozes 12 herkauwer ; antirimpelproduct ; smelting van sneeuw 13 vierkante decameter ; woedend ; niet geldig
1 jurk ; heildronk ; Turkse bevelhebber 2 pistoolmitrailleur ; vogel 3 keukengerei ; ogenblik ; behoeftig mens 4 mannetjesvarken ; voedsel ; sekte in Amerika 5 kunstvezel ; weke grond ; rivier in Duitsland 6 signaal ; geslaagd 7 olienoot ; uitroep van ongeloof ; grap 8 bewijsstuk ; deel van een boom ; radioactief gas 9 handelsterm ; part ; motorvoertuig 10 harde breekbare stof ; soort ; bergplaats 11 klinknageltje ; alleenstaande minderjarige asielzoeker ; ervaren zeeman 12 kapitein ; zaad ; opschik 13 larve van de langpootmug ; nihil ; alleraardigst