doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 deugniet ; etmaal waarop het vriest ; weg 2 geen enkele uitgezonderd ; plaats in Noorwegen ; boeddhistisch dogma 3 klavier ; winterverschijnsel ; Europeaan 4 afkerig ; vaartuig 5 bevestigend antwoord ; lidstaat van de Europese Unie ; vergankelijk 6 plotseling opkomende ster ; oesternet ; inklapbare computer 7 zeurderig kind ; zot ; vierkant gebakje 8 schaapachtig ; onderduikwoning 9 binnen (Lat.) ; tot op dit ogenblik ; discipline 10 Perzische koning ; kaartspel ; schade aan een auto 11 Arabisch emiraat ; van de ; kwaal aan de luchtwegen 12 rivier in Duitsland ; koelinstallatie van een motor 13 koosnaam ; bijwoord ; kerkelijk feest
1 muziekgenre ; kwetsuur ; kerkelijk bestuurlijk gebied 2 profeet ; graansoort ; vechtsport 3 jenever ; niet mager ; groet 4 eenmaal ; schuldvorderaar ; getand werktuig 5 kledingstijl ; gereedschap ; hekeldicht 6 overdekte schaatsbaan ; land in Azië ; eerste man 7 eetdoekje ; transformator ; denkvermogen 8 Venetiaanse hertog ; zinnebeeldige voorstelling 9 welpenleider ; getal ; opgedragen werk 10 bitter vocht ; familielid ; eerstgeborene 11 kloosteroverste ; slimmigheidje ; gast aan tafel 12 einde van een gebed ; vis ; teelaarde 13 spel ; doopgetuige ; skelter