Zweedse puzzel

zweeds
Swedish
ambacht
Arrow
4
sprong in
het water
Arrow
insecten-
eter
Arrow
opko-
mende
gedachte
Arrow
vooruit!
Arrow
8
uitroep
Arrow
middag
Arrow
aange-
legde weg
Arrow
Arrow
bezui-
nigen
gelijk-
matig
domoor
huid
Arrow
warme
genegen-
heid
bestuur
Arrow
1
Arrow
Arrow
uiting van
vermoeid-
heid
riv. in
Duitsland
Arrow
Arrow
Arrow
6
doorn
online
praatje
eerlijk
hitte
afstralen
Arrow
Arrow
7
bar
Arrow
Arrow
Arrow
5
stemming
Engels
bier
zeehond
uiting van
aarzeling
Arrow
griezelig
bereik-
baar
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
3
sprook-
jesfiguur
Arrow
Arrow
Arrow
computer-
term
Arrow
9
Indon.
eiland
2
rondedans
Arrow
lage
water-
stand
Arrow
verschrik-
kelijk
Arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9