kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1 rookgerei 6 voordeel 10 langspeelplaat (afk.) 11 vriendelijk 12 geluid van een ezel 13 huur op lange termijn 15 met elkaar 17 wier 18 strook 21 in hoge mate 22 dwarshout 24 vlakgom 25 tijdelijk (afk.) 26 Chinees edelgesteente 28 babbelkous 30 prijsbepaling 31 onrustig 32 kleine opening 34 beklemd 36 Sovjet-Unie (afk.) 37 grote overdekte ruimte 39 televisie 41 zenuwtrekje 43 lichaamsslagader 45 loofboom 47 kale plek op het hoofd 49 rivier in Bulgarije 51 collectief contract (afk.) 52 pop voor een vijftigjarige 53 uiting van pijn 54 menu 55 redelijk
1 islamitische God 2 vermaak 3 op de wijze van 4 deel van het gebit 5 afbeelding 6 sluiting van een riem 7 Verenigde Staten van Amerika 8 opschik 9 onderkleding 14 landbouwkundig 16 belangstelling 19 tangens 20 in memoriam (afk.) 23 vaarwel 25 Nederlander 26 kort jasje 27 hoog aanzien 28 etenbereider 29 onaangenaam koud 33 lichaam 35 stok bij hockey 37 stop! 38 luitenant (afk.) 40 mondvocht 42 vroegere heerser van Peru 43 functie 44 stamvader 46 eentonig 48 bloeiwijze 50 familielid