cryptogram

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3 Belangrijke mensen, dat zal wel kloppen. (6) 6 Vervelende richting. (4) 7 Kwalificatie van een plakker. (6) 8 Noch eb, noch vloed. (4) 9 Predicaat van een vroegere kroegbaas. (11) 13 Voornaam om te showen. (4) 15 Balk als een ezel om geld! (6) 16 Italiaans voertuignummer. (4) 17 Van nature voor de veiligheid. (6)
1 Storende neerslag. (6) 2 De pers was actief ondanks het vertier. (6) 3 Plant verwant aan een jeneverbes. (11) 4 Voor Tine is hij verslavend. (4) 5 Appel waar de maat dogmatisch van wordt. (6) 10 Het gemis van een ijskonijn. (6) 11 Het gebied van een vis aan de maat. (6) 12 Ginds voorbij. (6) 14 Neem het van de factuur! (4)